GIA CÔNG CƠ KHÍ

CUNG CẤP VẬT TƯ CƠ KHÍ

MÁY MÓC - THIẾT BỊ - VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

HÀNG HẢI - TÀU THỦY

thông tin liên hệ
TỐNG XUÂN HOÀN
GIÁM ĐỐC - 0983 294 081

gia công cơ khí theo yêu cầu

Mặt bích thép tiêu chuẩn BS
Mặt bích thép tiêu chuẩn BS
Mặt bích
Mặt bích
Kính quan sát
Kính quan sát
Dry ash khí
Dry ash khí
Bẫy hơi
Bẫy hơi
Bẫy hơi
Bẫy hơi
Van công nghiệp
Van công nghiệp
Gia công cơ khí chính xác
Gia công cơ khí chính xác
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Cút các loại
Cút các loại
Gia công cơ khí
Gia công cơ khí
Mặt bích
Mặt bích